วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 ประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงราชนก จ.พิษณุโลก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขุดลอกและใช้ประโยชน์พื้นที่บึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก ฯลฯ ณ ห้องประชุมพระศรีศาสดา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด พิษณุโลก โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ