วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ในวันที่ 23 พ.ค.65 เวลา 09.30 น.อ.เพชรัตน  เทียนจันทร์ รอง ผอ.ศรชล.จว.ระนอง 
พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ ตลอดจนภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 2/2565 เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปราม การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย การลักลอบขนส่งยาเสพติด และสินค้าผิดกฎหมาย โดยมี พล.อ.เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  เป็นประธานการประชุม ณ อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านภาพ (VTC) ประธานการประชุมขอให้บูรณาการการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคง ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ผ่านกลไกศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกของกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานร่วมกัน ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจังหวัดระนองมี นายบุญชัย  สมใจ  ปลัดจังหวัดระนอง  เป็นประธานการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านภาพ (VTC) ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
#ศรชลภาค3
#ศรชล
ภิญโญวงศ์สุวรรณหัวหน้าผู้สื่อข่าวส่วนกลางหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ