วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รองผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดงาน “วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี”

         วันนี้ 1 พฤษภาคม 2565  เวลา10.00 น. ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี  นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี” และมอบบริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1(จังหวัดปทุมธานี) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนนวนคร และกลุ่มแรงงานนอกระบบ และประชาชนทั่วไปพร้อมทั้ง เยี่ยมชมซุ้มกิจกรรม เช่น การตรวจสุขภาพ ซุ้มรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ซุ้มโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  ซุ้มบริการอาหารและเครื่องดื่ม
         สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานปทุมธานี ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานนวนคร ชมรมบริหารงานบุคคลนวนคร ชมรมบริหารงานบุคคลบางกะดี ชมรมบริหารงานบุคคลชายคลอง สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานอิสระแห่งประเทศไทย บริษัท มูเทียร่า จำกัด และอินเตอร์สยามแล็บเทคนิคการแพทย์ จัดงาน “วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี”  โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ การตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน การตรวจสุขภาพ บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันในการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับหน่วยงานชุมชน หรือผู้ใช้แรงงานที่ขาดแคลน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้  ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากสถานประกอบกิจการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ  โดยมีผู้เข้าร่วมงาน  100 คน
นายวีรวิทย์ กูลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ