วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดปทุมธานี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเส้นใยและผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากใยบัวหลวงจังหวัดปทุมธานี
    วันนี้ (25 พ.ค.65) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเส้นใยและผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากใยบัวหลวงจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาแผนการส่งเสริมการพัฒนาเส้นใยและผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากใยบัวหลวงจังหวัดและการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเส้นใยและผลิตภัฒฑ์สิ่งทอจากใยบัวหลวงจังหวัดโดยมีนายพงศธร  กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นายเอกวิทย์  มีเพียร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการพัฒนาเส้นใยและผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากใยบัวหลวงจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุม
      ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการโครงการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชน ทั้ง 4 ภาค โดยเมื่อเริ่มปี 2564 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงสนพระทัยงานด้านศิลปาชีพ พระองค์พระราชทานลายผ้าที่ทรงออกแบบลาย ภายใต้ชื่อ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ” ทุกลวดลายเปี่ยมด้วยความหมาย อาทิ ลาย S หมายถึง Sirivannavari ส่วนลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึง ความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน ด้วยมีพระประสงค์ที่จะจุดประกายความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากล และเพื่อสืบทอดวิถีชุมชนให้ยั่งยืน ก่อให้เกิดการตื่นตัวในการทอผ้าและการพัฒนาฝีมือแก่กลุ่มทอผ้า ทั้ง 4 ภาค อันเป็นการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น 
จังหวัดปทุมธานี ได้นำผู้ประกอบการที่ผลิตผ้า จำนวน 3 กลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มภาคกลาง ซึ่งพระองค์ท่านทรงพระเมตตาและเยี่ยมกลุ่มของจังหวัดปทุมธานี ทั้ง 3 กลุ่ม รวมถึงได้ทรงพระวินิจฉัยแนวทางการพัฒนาเส้นใยบัวว่า คุณสมบัติของใยบัว มีความเย็น ให้พัฒนาเส้นใย ตั้งแต่การผลิต ให้มีความแข็งแรง เหนียว นุ่ม พัฒนาให้เป็นไหมใยบัว มีลักษณะเป็นผ้าลินินให้ได้ในเมืองไทย
นายวีรวิทย์ กูลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ