วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

การเสวนาอนาคตการท่องเที่ยวกระบี่กับการเสวนา "เดินหน้ากระบี่ เมืองสีเขียว" งานมหกรรมกระบี่เมืองสีเขียว รู้เรื่องกรีน ฟินเรื่องเที่ยว Krabi Green City Exhibition & Tradeภายใต้มหกรรมครบรอบ 150 ปี กระบี่
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.00 - 12.00 น.
ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ห้องบรรยาย (เธียร์เตอร์) จังหวัดกระบี่ และพิธีมอบโล่เกียรติคุณ
ท่องเที่ยวและกีพาจังหวัดกระบี่ สุรัตน์ จรณโยธิน เป็นประธานการมอบโล่เกียรติคุณแก่บุคคล และหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีเขียวจังหวัดกระบี่ และรับฟังการเสวนา "เดินหน้า ... กระบี่เมืองสีเขียวเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวยุคหน้าวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 (9.00 น) นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นประธานการมอบโล่เกียรติคุณแก่บุคคล และหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีเขียวจังหวัดกระบี่อย่างต่อเนื่องกว่า 50 ราย เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบ 150 ปีจังหวัดกระบี่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2565 โดยบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับโล่เกียรติคุณประกอบด้วยสถานประกอบโรงแรม 42 แห่ง ชุมชนการท่องเที่ยว 2 แห่ง อุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง รวมถึงเทศบาลเมืองกระบี่ และบุคคลตัวอย่าง นายอมฤต ศิริพรจุฑากุล
จากนั้น ร่วมรับฟังการเสวนา "เดินหน้า ... กระบี่เมืองสีเขียว" แนวโน้มการท่องเที่ยวยุคใหม่และการแบ่งปันมุมมองธุรกิจการท่องเที่ยวยุคหน้า จากนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ คุณศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ คุณวิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ครีสัญญา นายกสมาคมการห่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ นายชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย์ และรับฟังการบอกเล่าประสบการณ์ ความดาดหวัง ความประทับใจ และแนวทางการเลือกท่องเที่ยว จากดารานักแสดงนักท่องเที่ยวสีเขียว คุณกมลเนตร เรืองศรีมหกรรมกระบี่เมืองสีเขียว จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีพาจังหวัดกระบี่ และความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน และลานอเนกประสงค์ อาคารเบเนเล่จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษกาคม 2565 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ กิจกรรมเจรจาธุรกิจ (B2B) กิจกรรมเวที่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น และความบันเทิงจากชุมชนจังหวัดกระบี่
และงานแสดงสินค้า บริการ และนิทรรศการกระบี่เมืองสีเขียว ที่นำเสนอข้อมูลพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนและนวัตกรรม องค์กรขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางเศรษฐกิจใหม่ ECG ปฏิญญาเพื่อการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
การก้าวสู่การท่องเที่ยวสีเขียวอย่างยั่งยืน และร่วมเฉลิมฉลองจังหวัดกระบี่ในโอกาสครบรอบ 150 ปีโพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ