วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นิพนธ์ ลุยแจกโฉนดฯให้ชาวพัทลุง เร่งให้กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย-ที่ทำกิน เดินหน้าสร้างหลักประกันฯ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ฯ ยัน รัฐบาลทำต่อ นโยบายประกันรายได้ให้เกษตรกร สร้างความเป็นอยู่ให้ประชาชนดีขึ้น
   เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่โรงเรียนบ้านขัน ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยมี นายนริศ ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร เลขานุการรมช.สธ. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง นายอำเภอศรีนครินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชุมพล ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมมอบโฉนดที่ดินครั้งนี้

   นายนิพนธ์ กล่าวว่า ปัญหาที่ดินเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพราะที่ดินคือต้นทุนที่สำคัญในการที่จะก่อให้เกิดการผลิต ก่อให้เกิดรายได้ในครัวเรือน ถ้าเราสามารถแก้ปัญหาการถือครองที่ดินได้ให้แก่ประชาชนได้ เราก็จะสามารถลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนี้ได้ เพราะฉะนั้นการกระจายการถือครองที่ดินจึงเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรที่ดินของชาติ การมอบโฉนดที่ดินวันนี้ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ์ที่มีความสำคัญมาก มีประโยชน์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ใช้เป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ ขอให้ประชาชนรักษาไว้อย่างดีอย่านำไปจำหน่ายจ่ายโอนโดยไม่จำเป็นและนำไปสร้างฐานะความเป็นอยู่ให้มั่นคง สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มผลผลิต นำไปประกอบการพัฒนาอาชีพของตนเอง ให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น มีความเจริญมั่นคง พร้อมกันนี้จะขยายผลการเดินสำรวจออกโฉนดให้พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงในกรรมสิทธิ์ ในที่อยู่อาศัย ที่ทำกินให้ประชาชนและเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรที่ดินของชาติ ซึ่งพี่น้องประชาชนจะได้รับประโยชน์ในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ อย่างกรณี นโยบายประกันรายได้เกษตร กร ขอยืนยันว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและจะทำต่อเนื่องที่ทำให้วันนี้ราคาพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ทั้งปาล์มน้ำมัน ยางพารา มีราคาสูงขึ้น รวมถึงราคาสินค้าพืชเกษตรทั้งประเทศล้วนแต่มีราคาสูงขึ้นกว่าราคาประกันและราคาสูงกว่าช่วงที่ผ่านมา ทำให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และขอถือโอกาสนี้ขอบคุณไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่นในการช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเป็นอย่างดี

southhotnews.com
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ