วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่อำเภอปลายพระยา ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมต้อนรับองคมนตรี และคณะฯ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ 
  

วันที่(20 มิถุนายน 2565 ) นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์  ผู้ว่าราชการ จังหวัดกระบี่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม ต้อนรับ องคมนตรีและคณะฯ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่  ณ โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองหยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปากหยา และโครงการปลูกข้าวเพื่อบริโภคครบวงจรในเขตนิคมสหกรณ์ อ่าวลึก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๓ ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่  โดยมีหัวหน้าสำนักงาน จังหวัดกระบี่  นายอำเภอปลายพระยา ผู้อำนวยการโครงการ ชลประทานกระบี่  ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์อ่าวลึก ประธาน กรรมการสหกรณ์นิคมปากน้ำ จำกัด ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหยา  ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับพร้อมรายงาน การดำเนินงาน

การลงพื้นที่ในวันนี้  เพื่อตรวจติดตามความพร้อมของสถานที่ การซักซ้อมการปฏิบัติงาน และการนำเสนอผลการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ๓ จุด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยจุดแรก ณ โครงการ อ่างเก็บน้ำ คลองหยา  จุดที่ ๒ แปลงนาข้าวของกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว บ้านปากน้ำ และจุดที่ ๓ โรงสีข้าวพระราชทาน  

สำหรับจังหวัดกระบี่ มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑๗ โครงการ โดยอำเภอปลายพระยา มีโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๔ โครงการ แบ่งเป็น ด้านพัฒนา แหล่งน้ำ ๑ โครงการคือ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหยา อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ(ในหลวงรัชกาลที่ ๙) และด้านพัฒนา แบบบูรณาการและโครงการพัฒนาด้านอื่นๆ ๓ โครงการ ประกอบด้วย โครงการปลูกข้าวเพื่อบริโภคครบวงจรในเขต นิคมสหกรณ์อ่าวลึก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ในหลวง รัชกาลที่ ๙)  โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม ขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ในหลวงรัชกาลที่ ๙) และโครงการปรับปรุงโรงงานต้นแบบการสกัดน้ำมันปาล์ม สหกรณ์นิคมอ่าวลึก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี  //
...........................................
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
ดวงจันทร์ ทรงเจริญ /ข่าวโพสต์ข่าวแนะนำ

วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค แก่โรงพยาบาล 3 เหล่าทัพ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ