วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

   วันที่ ๒๐มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ต.ช่อแฮ อ.เมือง  จ.แพร่ 
ทางพัฒนาชุมชน จ.แพร่(พช.แพร่)
 ได้จัดการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ รอบคัดเลือก โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ได้แก่ ประธานกพสจ.แพร่ และ ประธานชมรมผู้นำอช.จ.แพร่ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยมีนายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ และผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการ          มีผู้นำชุมชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ประเภทได้แก่ 
    ๑.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด 
  ๒ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ชายและหญิง 
   ๓. กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญ ในการพัฒนาหมู่บ้าน 
   ๔.ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเลิศระดับจังหวัด  ภายหลังจากการคัดเลือกฯ ในรอบดังกล่าวนี้ ทางคณะกรรมการฯ จะได้เยี่ยมชมกิจกรรมในพื้นที่หมู่บ้านตำบลเพื่อพิจารณาคัดสรรใน
รอบชิงชนะเลิศต่อไป
ร.ต.อ ธนาเดช ดอกจือ หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดแพร่
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค แก่โรงพยาบาล 3 เหล่าทัพ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ