วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


กรณี ที่ได้รับข้อมูลจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterrence
Center : CDC) ที่มาจาก Openchat STRONG ภาคใต้
 มีผู้ใช้นามแฝง TEE1 ร้องเรียน ว่า "ถนนเลียบ
ชลประทานสาย หานโพธิ์-แหลมดิน ม.9 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ผู้รับเหมา
ได้ขุดดินจากคูข้างถนนข้างทางขึ้นมาถมและทำการลงหินคลุกแล้วบดอัด เอาดินที่เหลวมารองพื้นก่อนบดอัด
และลาดยางทำให้ถนไม่มีความแข็งแรง ก่อสร้างมา 2 - 3 ปีแล้ว ตอนยังอยู่ในระยะประกันได้ติดต่อกับทาง
หัวหน้าส่วนชลประทานพัทลุง เพื่อหาวิธีแก้ไข ได้รับแจ้งว่าจะต้องของบซ่อมบำรุงและเอาหินมาถมแล้ว"
การดำเนินการในกรณีดังกล่าว นายธนะ อาษาวุธ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น โดยประสานไปยังผู้อำนวยการ
โครงการชลประทานพัทลุง ลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ต่อมาในวัน 9 มิถุนายน 2565
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ข. ประจำจังหวัดพัทลุง ร่วมกับผู้อำนวยการโครงการชลประทานพัทลุงและคณะ
ร่วมกันตรวจสอบถนนตามโครงการงานปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ 1L-RMC2 (ควนกุฎ)
ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง งบประมาณก่อสร้าง 26,100,000 บาท ระยะทาง 5,340เมตร
ขนาดความกว้าง - เมตร ความหนา para asphaltic concrete หนา 0.05 เมตร
จากการตรวจสอบพบว่า ถนนสายดังกล่าว มีสภาพชำรุดเสียหายเป็นระยะเกือบตลอดทั้งสาย
ถนนบางช่วงมีรอยแตกร้าวผิวถนนหลุดร่อน บางช่วงถนนพังชำรุดเสียหายอย่างหนักเป็นหลุมบ่อทำให้การ
สัญจรของประชาชนเป็นไปโดยยากลำบาก บางช่วงมีการลงหินคลุกซ่อมแชม ซึ่งทางโครงการชลประทาน
พัทลุงกำลังหาแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วน โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ
จังหวัดพัทลุง จะติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.. ประจำจังหวัดพัทลุง ได้ทำหนังสือถึง
โครงการชลประทานจังหวัดพัทลุง ดำเนินการรวบรมเอกสารโครงการ ส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ
จังหวัดพัทลุง เพื่อตรวจสอบต่อไป
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดการประชุมครั้งที่ 2/2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จัดการประชุมครั้งที่ 2/2565  ในวันอาทิตย์ที่ 25 กัน...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ