วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

การอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
“กระแสพลวัตภายใต้ Digital Economy แพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการใช้ชีวิตคุณภาพ”
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการเตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษาได้รับ การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและเข้าสู่ตลาดแรงงาน (ปฐมนิเทศ) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม ลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ วิธีการเรียนการสอนและข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ให้แก่นักศึกษา จำนวน 12 สาขาวิชา โดยนายอรรถการ  ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กระแสพลวัตภายใต้ Digital Economy” แพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการใช้ชีวิตคุณภาพ พร้อมมอบเทคนิคการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ เข้าใจ จำได้ ใช้เป็น ทัศนะคติที่ดี
และถูกต้อง คิดบวก ทำบวก เรียนหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของอาชีวศึกษา 
จะมี 3 ประสบการณ์ในการเรียนรู้ คือ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต  สุดท้ายนี้ได้อวยพรให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 “จงต่อเติมแรงใจ ใฝ่ความรู้ เปิดประตูสู่โลกอย่างเหมาะสม จงลิขิตเส้นทางดำรงตน เพื่อเป็นคนมีคุณภาพคู่คุณธรรม”

ด้านนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 กล่าวรายงานและบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการภาพรวมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5” นอกจากนี้ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดี
แก่นักศึกษา ดังนี้

1. นายพุทธพร  ปราโมทย์​ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

2. นายนิรันดร์  วงษ์จิ๋ว​​ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

3. นายวรากร  ชยุติกุล​​ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

4. นายบรรยงค์  วงศ์สกุล​ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

5. นายประมุข  ติฐิโต​​รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ต่อมา ดร.ศรายุทธ  ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ได้บรรยายในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยี” นางสุนารี  ขุนณรงค์ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต บรรยายในหัวข้อ “การจัดทำโครงการและการเผยแพร่ผลงานสู่งานประงานประกันคุณภาพ” นายจาตุรันต์  วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และนายธีรวิทย์  หทัยรัตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา บรรยายในหัวข้อ “กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา”


#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

#ตรัง ช้างแสนรู้ 4 เชือก ร่วมเคารพศพ ตระกูล ที่เคยมาทำคอกช้าง ที่บ้านดินอุดม ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ จนจับช้างเผือกได้คือ "ช้างเผือกพล...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ