วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พื้นที่อำเภอปลายพระยา
...........................................................
วันนี้  (17 มิถุนายน 2565) นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่   มอบหมายให้  นายอนุวรรตน์  โหมดพริ้ง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอปลายพระยา เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนอำเภอปลายพระยา  โดยมี  นายวินัย  ดินแดง  นายอำเภอปลายพระยา  พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน อำเภอปลายพระยา หัวหน้าทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตำบล ทุกตำบล ปลัดอำเภอ หัวหน้าทีมพี่เลี้ยง  เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปลายพระยา
      จากนั้น  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  พร้อมคณะ  ลงพื้นที่เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือ  ครัวเรือนเปราะบาง อำเภอปลายพระยา  ได้แก่ครอบครัว  นายชำนาญ คงสวัสดิ์ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 4 ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ความเป็นมาของครอบครัวด้านความเป็นอยู่  นายชำนาญฯ  มีบุตร 6 คน อาชีพรับจ้างทั่วไป (ตัดปาส์มจ้าง)  ไม่มีที่ทำกิน มีเฉพาะที่ปลูกบ้านประมาณ 1 ไร่ สภาพบ้านชำรุด  ไม่เหมาะต่อการพักอาศัย  และโฉนดที่ดินนำไปจำนองกับธนาคาร ธกส. สาขาปลายพระยา ครอบครัวมีสมาชิกพักอาศัยอยู่ในบ้าน 6 คน เป็น ลูก และหลานๆ มิติความเป็นอยู่ และมิติรายได้  ทีมพี่เลี้ยง ทีมปฏิบัติการได้ลงพื้นที่ติดตามปัญหา และร่วมวางแผน หาแนวทางแก้ไขร่วมกับชุมชน และ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านกาชาด จากสำนักงานกาชาดจังหวัดกระบี่ จำนวน 100,000 บาท  ทั้งนี้ งบประมาณจำนวน 100,000 บาท ได้ดำเนินการจัดซื้อเป็นอุปกรณ์และวัสดุในการก่อสร้าง ส่วนค่าใช้จ่าย งบประมาณเพิ่มเติม และแรงงาน ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน บ้านนา หมู่ที่ 4 ตำบลคีรีวง ได้มีจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันสมทบงบประมาณบางส่วน   และลงแรงช่วยนายชำนาญฯในการสร้างบ้านด้วยมิติรายได้ ทีมพี่เลี้ยงและทีมปฏิบัติการ ได้ให้คำแนะนำการประกอบอาชีพเสริม ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ใน ครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย โดยของบประมาณในการฝึกอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 5,000 บาท เพื่อให้มาฝึกอาชีพ และต่อยอดอาชีพเสริม  เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  ต่อไป
ภิญโญวงษ์สุวรรณหัวหน้าผู้สื่อข่าวส่วนกลางหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

#ตรัง ช้างแสนรู้ 4 เชือก ร่วมเคารพศพ ตระกูล ที่เคยมาทำคอกช้าง ที่บ้านดินอุดม ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ จนจับช้างเผือกได้คือ "ช้างเผือกพล...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ