วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สภ.เขาพนม รายงานการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดโดยชุมชนหมู่บ้านเป็นศูนย์กลาง(CBTx) “โครงการชุมชนยั่งยืนฯ ณ บ้านควนออก” 


   วันเสาร์ที่ 18 มิ.ย.64 พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์ ผกก.สภ.เขาพนม/ชป.ชุมชนยั่งยืนฯ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการฯ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านควนออก ม.6 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ โดยมีนายตรีรัตน์ ราชกิจจา ผญบ.บ้านควนออก ให้การต้อนรับ   ผกก.สภ.เขาพนม ได้ร่วมปรึกษาหารือกับ ผญบ.บ้านควนออก, คณะกรรมการหมู่บ้าน และ อสม./ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบแนวทางของการดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ให้โอกาสผู้หลงผิดติดยาเสพติดถือว่าเป็นผู้ป่วย เพื่อร่วมกันรณรงค์เชิญชวนให้ชาวบ้านเข้าใจในเจตนารมณ์ของโครงการฯ และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด 
   วันนี้ได้ทำการการจัดแบ่งพื้นที่ดำเนินโครงการฯเป็น 3 โซน แต่ละโซนแบ่งเป็น 3 คุ้ม รวมเป็น 9 คุ้ม แต่ละคุ้มจะมีคณะทำงาน ได้แก่ ประธาน, รองประธาน, คณะกรรมการ และเลขานุการฯ อย่างน้อยคุ้มละ 5 คน ซึ่งจะได้คัดเลือกคณะทำงานแต่ละคุ้มพร้อมส่งรายชื่อเพื่อออกคำสั่งตั้งเป็นคณะทำงานต่อไป
   คณะทำงานจะร่วมกันค้นหาผู้เสพผู้ใช้ผู้ติดยาเสพติด, ทำ MOU การตรวจสารเสพติดผู้มีอายุ 12-65 ปี และนำเข้าสู่กระบวนการดูแลและบำบัดรักษาภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ลด ละ และเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งผู้ร่วมประชุมทุกท่านยกมือสนับสนุนและจะร่วมมือดำเนินโครงการฯ 100% จากนั้นได้มอบคู่มือการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนฯให้กับนายตรีรัตน์ฯ จำนวน 3 เล่ม เพื่อศึกษาและเป็นแนวทางร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯดังกล่าวต่อไป 
   พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์
   ผกก.สภ.เขาพนม จ.กระบี่โพสต์ข่าวแนะนำ

ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน  (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ