วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัสตูลจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและโครงการคลองสวยน้ำใส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
———————————
  วันนี้ ( 7 มิ.ย. 65 ) นายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เป็นการเทิดพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และเพื่อเป็นการขยายพันธ์ุสัตว์น้ำ เป็นเเหล่งอาหารให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ จัดขึ้น ณ บริเวณท่าเรือบ้านนาพญา หมู่ที่ 8 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
              สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในครั้งนี้เป็นกุ้งกุลาดำ จำนวน 300,000 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยเเละพัฒนาประมงตอนล่าง(สตูล) โดยมีหัวหน้าราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
              นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ยังได้เป็นประธานเปิดโครงการ คลองสวยน้ำใส จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลละงู เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม การรักษาความสะอาดในพื้นที่ชุมชนและแม่น้ำลำคลอง ตามนโนบาย 5 ส. ของจังหวัดสตูล คือ สตูลสะอาด สตูลสะดวก สตูลสบาย สตูลสร้างสุขและสตูลสามัคคี
——————————————
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

southhotnews.com
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ