วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

🌈 ร.15 พัน.1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องใน"วันอานันทมหิดล”

🔺เมื่อ 9 มิ.ย. 65,พ.อ.ภาณุวัฒน์ สุคชเดช ผบ.ร.15 พัน.1 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน สมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.15 พัน.1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวัน "วันอานันทมหิดล" ซึ่งตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี


 ➡️วันอานันทมหิดล เป็นวันคล้าย วันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ซึ่งตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ทรงครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล มีพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการปกครอง การศาสนา และการศึกษา ตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมราชแพทยาลัย ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2489 โดยในการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ พระองค์ได้มีพระราชปรารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น

 เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน โรงเรียนแพทย์แห่งที่ 2 ของประเทศไทย จึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งในปัจจุบันคือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั่นเอง
 ➡️ในกิจกรรมมีการพัฒนาทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอคลองท่อม - โรงพยาบาลคลองท่อม - หน้าโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดยมีนางณัฐธยาน์ ผาสุข นายอำเภอคลองท่อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ อ.คลองท่อม เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง


โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

#ตรัง ช้างแสนรู้ 4 เชือก ร่วมเคารพศพ ตระกูล ที่เคยมาทำคอกช้าง ที่บ้านดินอุดม ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ จนจับช้างเผือกได้คือ "ช้างเผือกพล...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ