วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

💥ชาวเกาะสมุย เกาะพะงันสุดทนยืนหนังสือชะลอการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่  

       ตัวแทนชาวบ้านอำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน เข้ายื่นหนังสือนายอำเภอเกาะสมุยผ่านไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือประจำทาง ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้พิจารณาชลดการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่ เพราะชาวบ้านและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั้งสองเกาะได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูง และน้ำมันแพง        เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ภายในห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอเกาะสมุย ได้ให้การต้อนรับพร้อมรับหนังสือร้องเรียนจากนายสุธรรม สามทอง รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย นายปกรณ์ กาญจนโอภาส รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย นายธนาคม รื่นพานิช ประธานสภาเทศบาลนครเกาะสมุย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาบนครเกาะสมุย นายพงศักดิ์ หาญกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน นายพิพิธ รัตนรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้ พร้อมด้วยตัวแทนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นตัวแทนชาวเกาะสมุย เกาะพะงัน ได้เข้ายื่นหนังสือในการร้องเรียนให้พิจารณาชะลอการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่ของสองบริษัทที่ให้บริการจากอำเภอดอนสักเส้นทางอำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน 
        ภายหลังจากที่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือประจำทาง ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้พิจารณาประกาศปรับขึ้นราคาค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่ที่อ้างอิงการปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งราคาค่าโดยสารใหม่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นี้ โดยขอให้มีการชะลอการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารออกไปก่อน เนื่องจากปัจจุบันประชาชนมีค่าครองชีพที่สูงจึงเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และรายได้ของธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อันเป็นรายได้หลักของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและเกาะพะงัน หลังจากรับหนังสือร้องเรียน นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอเกาะสมุย จะได้นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป
        สำหรับมติของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือประจำทาง ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้มีการปรับอัตราค่าโดยสารของเรือเฟอร์รี่ประจำทางในเส้นทางดอนสัก – เกาะสมุย   เส้นทางเกาะสมุย - เกาะพะงัน และเส้นทางดอนสัก - เกาะพะงัน ของบริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำกัด และบริษัท ท่าเรือสากลราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดอัตราค่าโดยสารและค่าระวางการเดินเรือใหม่จากเดิม 3 ประเภทคือ ผู้โดยสารจากดอนสัก-เกาะสมุย-ดอนสัก ราคาผู้โดยสารจากคนละ 150บาท ปรับเป็นราคา170บาท มอเตอร์ไซค์จากคันละ 200บาท เป็นคันละ 230บาท และรถยนต์ 4 ล้อ จาก470บาท เป็น550บาท และค่าโดยสารจากดอนสัก-เกาะพะงัน-ดอนสัก ราคาผู้โดยสารเดิมคนละ 220 บาท ราคาใหม่คนละ 300 ส่วนรถสี่ล้อราคาเดิม 620 บาทต่อคันปรับเป็นราคา 730 บาทต่อคัน ส่วนราคารถประเภทต่างๆ มีการปรับขึ้นตามขนาด โดยราคาค่าโดยสารใหม่จะมีผลในการเริ่มใช้อัตราค่าโดยสารใหม่ตั้งแต่วันที่ 1  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 นายธนาคม รื่นพานิช ประธานสภาเทศบาลนครเกาะสมุย ซึ่งเป็นตัวแทนชาวเกาะสมุยกล่าวว่า สมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุยได้รับเรื่องการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน ที่จะได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่ ที่จะกระทบกับค่าครองชีพทั้งเกาะสมุยและเกาะพะงัน การยื่นหนังสือวันนี้เพื่อต้องการให้คณะกรรมการกำหนดอัตราค่าโดยสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการชะลอ การประกาศใช้อัตราค่าโดยสารใหม่หรือจะมีผลในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ซึ่งทุกวันนี้ชาวเกาะสมุย และเกาะพะงันมีค่าของชีพที่สูงมาก ปัจจุบันนี้ ส่วนผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่าง ยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ผู้ประกอบการหลายรายยังไม่สามารถฟื้นธุรกิจของตนเองได้ ทั้งนี้ ใครก็พูดกันการเดินทางมาเที่ยวเกาะสมุยมีค่าใช้จ่ายที่แพง ทั้งที่ผู้ประกอบการต่างปรับลดราคาเกินครึ่ง เพราะเกาะสมุยและเกาะพะงันอาศัยรายได้จากการท่องเที่ยวจึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการแก้ปัญหา
 ด้านนายพิพิธ รัตนรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารของเรือเฟอร์รี่ถือว่าเป็นวิกฤติของชาวเกาะพะงัน ซึ่งการปรับราคาค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่มายังเกาะพะงันจะส่งผลกระทบให้ทุกอย่างบนเกาะมีการปรับราคาสูงขึ้นไปด้วย ทุกวันนี้เราชาวเกาะพะงันต้องแบกรับภาระการทำธุรกิจการใช้ชีวิตด้วยราคาต้นทุนน้ำมันที่สูงขึ้นอยู่แล้ว จึงขอร้องและขอความอนุเคราะห์ คณะกรรมการพิจารณาค่าโดยสารให้มีการทบทวนประกาศราคาค่าโดยสารดังกล่าว 
  


โพสต์ข่าวแนะนำ

ภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดการประชุมครั้งที่ 2/2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จัดการประชุมครั้งที่ 2/2565  ในวันอาทิตย์ที่ 25 กัน...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ