วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

“รวมพลคนสุพรรณ ร่วมต้านยาเสพติด”

23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานเปิดและนำขบวนพาเหรดเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในกิจกรรม “รวมพลคนสุพรรณ ร่วมต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565 จากบริเวณหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจนถึงวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เพื่อยืนยันเจตนารมย์ที่จะร่วมกับประชาคมโลกต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE นักเรียน นักศึกษา ร่วมเดินรณรงค์ เพื่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านยาเสพติด ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้มีความตระหนักถึงความสำคัญในการเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

ราชจักร เพ็งอุ่น ผู้สื่อข่าวสุพรรณบุรี


โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สนามกีฬาอู่ทอง สร้างไว้ไม่ได้ใช้ ขี้ยาเลยเข้าไปออกกำลังกาย จ.สุพรรณบุรี สร้างมาแล้วไม่ใช้ ขี้ยาเลย งัดเอาไปขายดีกว่า เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 ต...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ