วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565
    พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
เป็นประธานกล่าวเปิด "โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 " พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
    โดยมี  ดร.ประวิทย์ เปรื่องการ ผู้ชำนาญการพิเศษด้านวินัย บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การส่งเสริม จริยธรรมและจิตสาธารณะให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร และ วินัยและการรักษาวินัยเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ณ หอประชุมโรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
นายวีรวิทย์ กูลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดการประชุมครั้งที่ 2/2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จัดการประชุมครั้งที่ 2/2565  ในวันอาทิตย์ที่ 25 กัน...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ