วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำแผนงานโครงการและการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

        วันนี้ ( 17 มิ.ย.65 ) เวลา 09.00 น. ที่ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำแผนงานโครงการและการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายคมสัน  ญาณวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี หัวหน้างานแผนและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแผนงาน โครงการ และงบประมาณของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม
 ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   ด้วยจังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการและการบริหารงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการ และการบริหารงบประมาณให้มีทักษะและนำความรู้ไปปฏิบัติเพื่อกำหนดแผนงาน /โครงการและการบริหารงบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและนโยบายของรัฐบาล แผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติในปัจจุบันและอนาคต
นายวีรวิทย์ กูลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

#ตรัง ช้างแสนรู้ 4 เชือก ร่วมเคารพศพ ตระกูล ที่เคยมาทำคอกช้าง ที่บ้านดินอุดม ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ จนจับช้างเผือกได้คือ "ช้างเผือกพล...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ