วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พล.อ.ท.วัชระ ฤทธาคนี (เสธนิด) ฝากเชิญชวนให้แก่นักศึกษาจบใหม่ร่วมโครงดีๆๆกับกระทรวง..อว.
ประกาศรับสมัครเข้าคัดเลือก “โครงการ U2T for BCG”

เปิดรับสมัครผ่านระบบการสมัครกลางทางเว็ปไซด์  http://u2t.ac.th
รอบที่ 1 วันที่ 17-21 มิถุนายน 2565 
รอบที่ 2 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ :
สถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสมของบริบทในแต่ละพื้นที่ โดยอิงตามคุณสมบัติเบื้องต้นที่กระทรวง อว. กำหนด ดังนี้
1.บัณฑิตจบใหม่ : เป็นบัณฑิตที่จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี มีความรู้ความสามารถตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือได้รับการช่วยเหลือ จากหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนอื่นอยู่
2.ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ : เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือได้รับการช่วยเหลือ จากหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนอื่นอยู่
3.มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด

#กระทรวงการอุดมศึกษา_วิทยาศาสตร์_วิจัยและนวัตกรรม
ภาพ//ข่าว..ภัควัฒน์  ธรรมครุฑทิพย์โพสต์ข่าวแนะนำ

วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค แก่โรงพยาบาล 3 เหล่าทัพ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ