วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าว/แพร่ ผู้ว่าฯแพร่เป็นประธานเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่/ผอ.ศอ.ปส.จ.แพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดพระนอน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ร่วมกันเพื่อดำเนินงานเสริมสร้างชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ชาติ


 ผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระนอน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ นายอำเภอเมืองแพร่ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ผกก.สภ.เมืองแพร่ สาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ ประธานชุมชนพระนอน เพื่อนำความสันติสุขมาสู่ลูกหลาน ประชาชนชุมชนพระนอน และประเทศชาติ ซึ่งทุกภาคส่วนจะประสานความร่วมมือบูรณาการปฏิบัติ และสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีผู้ร่วมเปิดกิจกรรมในพิธีเปิดฯประกอบด้วย ป้องกันจังหวัดแพร่ ผู้แทน สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 ปลัดอำเภอเมืองแพร่ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการฝ่ายปกครอง สมาชิกอส. และประชาชนในชุมชนพระนอนร่วมกิจกรรมฯ 


     ทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติ ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อน  ความทุกข์ยากของประชาชนและศักยภาพการพัฒนาของประเทศในอนาคต เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีผู้ติดยาเสพติดอาศัยอยู่จะมีปัญหามากกว่าทุกระดับ ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ต้องช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้ได้รับการบำบัดรักษา และอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างสงบสุข จึงได้ดำเนินการโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจ และยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว
ราเชนทร์/   โชติถนอมกิจ
แพร่....รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ