วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้
นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 
เป็นประธานลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการประตูสู่เมืองยะลา ระยะที่ 2 ณ บริเวณวงเวียนบ่อเจ็ดลูก ตำบล ยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  ประกอบไปด้วยงานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เช่น ก่อสร้างงาน ค.ส.ล รางระบายน้ำ และทางเท้า งานปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้านวลน้อย และงานปูกระเบื้องเซรามิกเนื้อเดียวรอบประติมากรรม งานระบบสูบจ่ายน้ำ(booster pump) พร้อมอาคารคลุม งานถังเก็บน้ำใต้ดิน  งานเดินไฟฟ้าแสงสว่าง
นายเจษฎา สิริโยทัย หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดยะลา
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ