วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล "ช่วยชีวิตสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็งเต้านม" 
      วันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๑๐ น. 
       เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ประธานฝ่ายสงฆ์  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล "ช่วยชีวิตสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็งเต้านม" โดยมีพระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ช้าราชการ กรรมการมูลนิธิกาญจนบารมี และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี  ณ ศาลาธรรมานุภาพ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
      เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเจริญพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ มูลนิธิกาญจนบารมี ซึ่งสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จึงดำเนินโครงการ "คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส" เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสดังกล่าว 
     ในการนี้ นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ปฏิบัติหน้าที่ด้านพิธีการ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามแบบแผน
      ทั้งนี้ ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนเข้าโครงการ "คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส" เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙,๔๖๙,๗๙๙ บาท (เก้าล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
นายวีรวิทย์ กุล 
มณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวจังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565  จังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด​เชียงราย​ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ