วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รองผู้ว่าฯปทุมธานีประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
      วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรมในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
       โดยมี พระครูวรธรรมวาที เจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้ว เจ้าอาวาสวัดบัวแก้วเกษร นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายขจรเกียรติ จินดาวรานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี  นายวีรวัฒน์ วงศ์ศุปไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.มาโนช บุญทองเล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวประทิน พูลนิล ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น ๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
นายวีรวิทย์ กูลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

ขอให้ทบทวน การเข้า ผลักดันกลุ่มเรียกร้องที่ดินทำ กินบางสันพัฒนา ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ผ่าน นายสมปอง รัตนะ ผอ ศูนย์ดำรงธรรม...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ