วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดกระบี่ฝึกซ้อมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล จังหวัดกระบี่(TableTopExercise :TTX)ผ่านระบบ application zoom 

    วันนี้ (9 มิถุนายน 2565 )  เวลา09.00น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  มอบหมาย นายอนุวรรตน์  โหมดพริ้ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้เป็นประธานประชุมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล จังหวัดกระบี่  โดยในวันนี้เป็นการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ ในรูปแบบ (TableTopExercise :TTX)ผ่านระบบapplication zoom  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมฝึกซ้อม  ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10  จังหวัดกระบี่และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้กำหนดดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล จังหวัดกระบี่ ประจำปี พ.ศ.2565  โดยมี นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม  เมื่อวันที่  26 พฤษภาคม  2565   และได้มีข้อสั่งการให้ฝ่ายเลขาฯ ในฐานะเลขานุการศูนย์บัญชาการฯ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมในการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล   จังหวัดกระบี่   ในวันที่  15 มิถุนายน  2565  ซึ่งเลือกพื้นที่อำเภอเกาะลันตา  บริเวณ สวนสาธารณะ  หาดพระแอะ   หมูที่  2 ตำบลศาลาด่าน  อำเภอเกาะลันตา 
 โดยสมมติสถานการณ์การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล กรณี เหตุการณ์เรือ  speed boat จำนวน 2 ลำ ชนกันและก่อให้เกิดเพลิงลุกไหม้  เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง   ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต  โดยมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอ และจังหวัด พร้อมฝึกซ้อมสถานการณ์ฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise:TTX)  ในวันที่  9 มิถุนายน 2565   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและทดสอบระบบก่อนจะถึงวันจริง   และเป็นการแจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว  ได้รับทราบว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะมีการฝึกซ้อมสถานการณ์ในวันและเวลาดังกล่าว ด้วย  /// 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
 ปานอุมา แหละยุหีม   ข่าว


โพสต์ข่าวแนะนำ

นายเกษม เกษมปัญญา อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เป็นประธานเปิดงาน (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่8)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายเกษม เกษมปัญญา อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เป็นประธานเปิดงาน  (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ