วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ℹ️จากกรณีได้รับข้อมูลจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterrence Center : CDC) ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายงานข่าว 
“โครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน” ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ว่าน้ำในบ่อมีสภาพน้ำสีน้ำตาลขุ่น พื้นที่รอบข้างมีป่าชายเลนปกคลุมจำนวนมาก และพบการบุกรุกพื้นที่ดังกล่าว
✍️วันนี้ (9 มิถุนายน 2565) นายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต กลุ่มงานปราบปรามการทุจริต และเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์โครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน
จากการลงพื้นที่ ณ ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำสมุทรปราการ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ผู้อำนวยการส่วนน้ำเสียชุมชน กรมควบคุมมลพิษ และคณะเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษ ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า กรมควบคุมมลพิษมีหน้าที่ดูแลอาคารตามคำพิพากษาศาลที่ระบุว่า ในฐานะที่กรมควบคุมมลพิษเป็นผู้จ่ายเงินค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงตีความในเบื้องต้นว่ามีอำนาจดูแลอาคารทั้งหมด แต่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นเจ้าของจริงหรือไม่ เนื่องจากยังมีประเด็นถกเถียงกันอยู่ จึงได้ดูแลเพียงมิให้ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย ในส่วนพื้นที่รอบบริเวณโครงการประมาณ ๑,๙๐๐ ไร่ได้ถูกเพิกถอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไปแล้วบางส่วน เนื่องจากที่ดินที่ถูกเพิกถอนเป็นการออกกรรมสิทธิ์ทับคลองสาธารณะเดิมหรือที่หลวง จึงกลับไปอยู่ในความดูแลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมป่าไม้
สำหรับกรณีการบุกรุกพื้นที่ดังกล่าว จะอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทราบว่า ได้มีการกล่าวโทษร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในพื้นที่เกิดเหตุแล้ว จึงต้องเป็นไปตามกระบวนการการดำเนินคดีอาญา
และส่วนน้ำในบ่อที่มีสภาพน้ำสีน้ำตาลขุ่นนั้น เนื่องจากบ่อบำบัดน้ำไม่มีการใช้งานตั้งแต่ยุติการก่อสร้างโครงการ จึงเป็นสาเหตุให้สภาพน้ำเป็นสีดังกล่าว 
📌ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว เพื่อรวบรวม พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ผู้ว่าสุพรรณฯติดตามสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำท่าจีน"  บ่ายวันนี้ (4 ต.ค. 2565) เวลา 13.30 น. ที่บริเวณริมเขื่อนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ