วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

😇ผอ.ป.ป.ช. ร้อยเอ็ด🤝 ร่วมธนารักษ์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระงับข้อพิพาทการหาของป่าของชาวบ้านในพื้น 300 ไร่บริเวณโรงเรียนอาจสามารถ และโรงเรียนยางโง้ะ🌲

❤️เคลียร์ใจทุกปัญหา
🏞เข้าใช้ป่าอย่างรู้คิด
📆วันที่ 9 มิถุนายน 2565
📍บริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
           นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต และผู้ช่วยนักวิจัยฯ บรูณการกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเครือข่ายภาคประชาสังคมได้รับแจ้งจากชาวบ้าน เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 65 ว่าไม่สามารถเข้าไปเก็บเห็ด หาของป่าได้ตามปกติ ในพื้นที่บริเวณป่าติดกับโรงเรียนอาจสามารถ
    
           ข้อเท็จจริงเบื้องต้น พบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุมีพื้นที่กว่า 300 ไร่  ที่ทางกรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้ทางโรงเรียนอาจสามารถวิทยา เข้าใช้ประโยชน์ และบางส่วนอนุญาตให้เอกชนเช่า ตามกฏหมายของกรมธนารักษ์ ไม่ใช่ที่สาธารณะประโยชน์ ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 
          ดังนั้น การเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ที่ได้สิทธิในการเช่าพื้นที่คือ โรงเรียนอาจสามารถวิทยา และเอกชน(30ไร่) 
          ซึ่งจากการสอบถามทางผู้อำนวยการโรงเรียน และเอกชนในพื้นที่ดังกล่าว ได้อนุญาตให้ชาวบ้านเข้าเก็บของป่าได้ ไม่มีการกีดกันแต่อย่างใด จึงได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนและองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนถึงข้อเท็จจริงและระเบียบกฎหมายถึงสิทธิของผู้ครอบครองและผู้เช่าที่ราชพัสดุ ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว เพื่อให้องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนแจ้งให้ประชาชนทราบ 
      
📚ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 4 ได้นิยามความหมายของคำว่าที่ราชพัสดุไว้ว่า หมายถึง อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด เว้นแต่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 

1. ที่ดินรกร้างว่างเปล่าและที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตาม กฎหมายที่ดิน
2. อสังหาริมทรัพย์สำหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ ส่วนอสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคล และขององค์การปกครองท้องถิ่น
ไม่ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ

*******************
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
ซื่อสัตย์  เป็นธรรม  มืออาชีพ
🌐 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ช. ร้อยเอ็ด
🏢 FB : สำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
☎️ Hotline : 043 513 138

https://www.facebook.com/100069036766008/posts/333572832287273/?d=n
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ