วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันเสาร์ที่๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๗.๐๙ น.-๐๙.๓๐น. นางสาวรัชตยา  บุญญทิม ที่ปรึกษาพราหม์-ฮินดู องค์กรสภาอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
และ นายธนภัทร์ ลัภศิริกุล ที่ปรึกษาพราหม์-ฮินดู องค์กรสภาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ได้เป็นตัวแทนองค์กร เข้าร่วมงาน ฉลอง โยคะ โลก

ในวันที่ ๒๑  มิถุนายน ๒๕๖๕ ทางกลุ่ม สถาบันมหาตมะคานที #สมาคมหอการค้าไทยอินเดีย
ในวาระกิจกรรมจะมีการฝึกโยคะทุกๆวันเสาร์โดยมีครูสอน เทคนิคโยคะ ดร.กมล (Suresh Kamal srinvas) เป็นวิทยากรมาฉลองกับเรา ครบรอบ 84 สัปดาห์ของ


#บางกอกโยคะมีทติง
#วันโยคะสากลครั้งที่8  2022
#องค์กรสภาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
#องค์กรสภาอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโพสต์ข่าวแนะนำ

วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค แก่โรงพยาบาล 3 เหล่าทัพ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ