วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อำเภอเบตงเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน พร้อมบริการงานคุมประพฤติสู่ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล สร้างการรับรู้แก่ประชาชนและชุมชนให้มีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อผู้ถูกคุมความประพฤติ และนำไปสู่การเข้าถึงโอกาสที่มากขึ้นในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
วันนี้ 9 มิถุนายน 2565 ที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง  เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเบตง เพื่อใช้เป็นสถานที่รับรายงานตัว อบรมแก้ไขฟื้นฟู บำเพ็ญ

สาธารณประโยชน์ทำงานบริการสังคมเพื่ออำนวยความสะดวก ประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายของผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ  โดยมี นายอธิพล มะหันตาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเบตง
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ คณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเบตง ตำรวจ กำนันตาเนาะแมเราะ และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม
นายอธิพล มะหันตาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา กล่าวว่า การเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญในโอกาสครบรอบการสถาปนากรมคุมประพฤติ 30 ปี เพื่อนำงานคุมประพฤติสู่ชุมชน โดยวางบทบาทให้ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนภารกิจในการคุมความประพฤติในพื้นที่ เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ซึ่งแนวคิดสำคัญของการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน คือ การนำบริการงานคุมประพฤติสู่ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และเป็นพื้นที่ที่มีผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวนมาก เพื่อให้ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเป็นเสมือนจุดเชื่อมระหว่างผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ และชุมชนให้สามารถเข้าถึงบริการและได้รับบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้ให้ชุมชนเข้าใจบทบาทภารกิจกรมคุมประพฤติ ประชาชนและชุมชนมีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อผู้ถูกคุมความประพฤติ และนำไปสู่การเข้าถึงโอกาสที่มากขึ้นในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
ผู้สื่อข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา  โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

โพสต์ข่าวแนะนำ

พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผกก.สน.ชนะสงคราม นำคณะ เดินทางมาอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้า(7 ต.ค.) แด่ ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร. กทม.(ภาคประชาชน)และ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผกก.สน.ชนะสงคราม   นำคณะ เดินทางมาอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้า(7 ต.ค.) แด่ ดร.พีรว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ