วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐภัทรสุวรรณประทีป พบปะนักเรียน ตามกิจกรรมผู้ว่าฯ มาหานะเธอ ที่โรงเรียนสระกระโจม โสภณพิทยา อ.ดอนเจดีย์
เช้าวันนี้(17 มิ.ย.65) ที่โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา อ.ดอนเจดีย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมผู้ว่าฯ มาหานะเธอ ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดกับการศึกษาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.พัฒนาพร. ไทยพิบูลย์  รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะร่วมร้องเพลงชาติและสวดมนต์กับเด็ก ๆ ที่บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนสระกระโจมโสภพิทยา โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมร้องและรำประกอบเพลงรำวงสุพรรณบุรีกับเด็ก ๆ อย่างสนุกสนาน พร้อมโชว์การแสดงนาฏมวยไทย
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้ให้โอวาท ขอให้นักเรียนทุกคนเห็นถึงความสำคัญของสถาบันหลัก ประกอบด้วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขอให้ถือปฏิบัติศีล 5 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ร่วมกันตอบคำถาม พร้อมแจกของรางวัลต่าง ๆ มากมาย สร้างความสนุกสนาน สอดแทรกความรู้ และฝึกความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องให้แก่เด็ก ๆ  สำหรับกิจกรรมผู้ว่าฯ มาหานะเธอ จัดขึ้นทุกวันศุกร์ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการ จ.สุพรรณบุรี เป็นการพบปะเด็กนักเรียนหน้าเสาธง เพื่อปลูกฝังค่านิยมรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คุณธรรม จริยธรรมและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง 
นอกจากนี้ ยังได้พบปะพูดคุยกับคณะครู/คณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมฝาก การพัฒนาโรงเรียนต้องใช้หลัก บวร.ในการประสาน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปกครอง เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ  ให้มีการพัฒนาสถานที่/สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน เช่นผ้าป่าการศึกษา หารายได้เสริม ตลอดจนการสร้างอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของชุมชน ต่อยอดการขับเคลื่อนคนดีศรีสุพรรณ อย่างเป็นรูปธรรม
ปิยะพงษ์ สุขเผือก /ภาพ/ข่าว 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรม "สุพรรณ Run Against Drug 2022" ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ