วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีรับมอบกระบือแม่พันธุ์พระราชทาน ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย 
วันนี้ (17 มิ.ย.65) เวลา 11.00 น. 
ที่แหล่งเรียนรู้โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย สวนยายสุข ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบกระบือแม่พันธุ์พระราชทาน ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย โดยมี พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน รองหัวหน้าคณะทำงาน โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย และผู้แทนกรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบแม่พันธุ์กระบือให้กับเกษตรกร  โดยมีการมอบกระบือพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่เกษตรกร จำนวน 5 ราย พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมมอบเวชภัณฑ์และแร่ธาตุก้อนแก่เกษตรกร ซึ่งกรมปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับกระบือพระราชทาน ได้รับการดูแลบำรุงพันธุ์เป็นอย่างดี จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี (ไผ่เขียว) อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 10 ตัว จัดสรรให้กับเกษตรกร จำนวน 5 ราย 
โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เพื่อการพัฒนากระบือไทย เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ สำหรับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงกระบือ ได้มาศึกษาดูงานและเรียนรู้ รวมทั้งการพัฒนากระบือไทย ให้มีลักษณะใหญ่ สวยงาม ได้เผยแพร่ออกไปสู่เกษตรกรในวงกว้าง รวมทั้งผลิตกระบือแม่พันธุ์เพื่อมอบให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด การอนุรักษ์กระบือไทย โดยแหล่งเรียนรู้โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย สวนยายสุข ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ถือเป็นอีกแหล่งเรียนรู้หนึ่งของโครงการฯ
ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม นำผลิตภัณฑ์หัตกรรมจาก ร.ร.ผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติฯ มาแสดงและ “ร่วมกันลงขัน” นำอาหาร ข้าวหม้อ แกงหม้อ มาร่วมในงานเพื่อเกิดความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นขวัญและกำลังใจต่อเกษตรกรผู้รับมอบกระบือ และร่วมชมกระบือพ่อพันธุ์สายเลือดดีที่มาร่วมแสดงในงาน
ปิยะพงษ์ สุขเผือก /ภาพ/ข่าว 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี


จังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีรับมอบกระบือแม่พันธุ์พระราชทาน ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย 
วันนี้ (17 มิ.ย.65) เวลา 11.00 น. ที่แหล่งเรียนรู้โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย สวนยายสุข ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบกระบือแม่พันธุ์พระราชทาน ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย โดยมี พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน รองหัวหน้าคณะทำงาน โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย และผู้แทนกรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบแม่พันธุ์กระบือให้กับเกษตรกร  โดยมีการมอบกระบือพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่เกษตรกร จำนวน 5 ราย พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมมอบเวชภัณฑ์และแร่ธาตุก้อนแก่เกษตรกร ซึ่งกรมปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับกระบือพระราชทาน ได้รับการดูแลบำรุงพันธุ์เป็นอย่างดี จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี (ไผ่เขียว) อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 10 ตัว จัดสรรให้กับเกษตรกร จำนวน 5 ราย 
โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เพื่อการพัฒนากระบือไทย เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ สำหรับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงกระบือ ได้มาศึกษาดูงานและเรียนรู้ รวมทั้งการพัฒนากระบือไทย ให้มีลักษณะใหญ่ สวยงาม ได้เผยแพร่ออกไปสู่เกษตรกรในวงกว้าง รวมทั้งผลิตกระบือแม่พันธุ์เพื่อมอบให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด การอนุรักษ์กระบือไทย โดยแหล่งเรียนรู้โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย สวนยายสุข ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ถือเป็นอีกแหล่งเรียนรู้หนึ่งของโครงการฯ
ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม นำผลิตภัณฑ์หัตกรรมจาก ร.ร.ผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติฯ มาแสดงและ “ร่วมกันลงขัน” นำอาหาร ข้าวหม้อ แกงหม้อ มาร่วมในงานเพื่อเกิดความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นขวัญและกำลังใจต่อเกษตรกรผู้รับมอบกระบือ และร่วมชมกระบือพ่อพันธุ์สายเลือดดีที่มาร่วมแสดงในงาน
ปิยะพงษ์ สุขเผือก /ภาพ/ข่าว 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าวโพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ผู้ว่าสุพรรณฯติดตามสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำท่าจีน"  บ่ายวันนี้ (4 ต.ค. 2565) เวลา 13.30 น. ที่บริเวณริมเขื่อนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ