วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สวทท. กสทช. อย. ร่วมจัดสัมมนาให้ความรู้สื่อ “ได้เงิน…ไม่ได้คดี จัดรายการดี มีโฆษณาทำได้อย่างไร”


สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมสัมมนาร่วมกับ กสทช. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันให้ความรู้นักจัดรายการวิทยุเรื่อง กฏหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ห้องประชุมสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พหลโยธิน7 (อารีย์) เขตพญาไท กรุงเทพฯ ทั้งในระบบ ONSITE และ ONLINE ผ่านทาง ZOOM เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมาโดยมีผู้ดำเนินรายการและวิทยากรจากหน่วยงาน สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยฯ กสทช. (อย.) ประกอบด้วย 
1. คุณพรลพัชร นรารัตน์วันชัย นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2. คุณตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. 
3. ภญ.อรัญญา เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการ กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
4. คุณอรอุมา เกษตรพืชผล ที่ปรึกษาสมาคมฯ พิธีกรผู้ดำเนินรายการ และ 5. ดร.ภญ.เมธ์วดี เรียววิไลสุข อนุกรรมการสมาคมฯ ร่วมเป็นพิธีกรดำเนินรายการฯ ได้ให้ความรู้ด้านกฏหมายพร้อม ถาม-ตอบ ข้อสงสัยให้กับผู้ร่วมสัมนาในระบบONLINE ผ่านทาง ZOOM และ ONSITE ในห้องประชุมเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการโฆษาณาสินค้าในการออกอากาศทั้งภาพและเสียงไม่ให้เกินจริงเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้รับข้อมูล

ซึ่งมี คุณผ่องศรี เอี่ยมสนธิ อุปนายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการผู้บริหารสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ สื่อมวลชนฯ และผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทั้งในระบบ ONSITE และ ONLINE เป็นจำนวนมาก
ข่าว/ภาพ สวทท.


สมาชิกสมาคม สวทท.///รายงานข่าว.

โพสต์ข่าวแนะนำ

วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค แก่โรงพยาบาล 3 เหล่าทัพ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ