วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สวยสะกดทุกสายตาสวมผ้าไทยสุดสร้างสรรค์...ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ร่วมกันเดินแฟชั่นโชว์สืบสานอนุรักษ์ผ้าไทย  “วีถีไทย  วิถีเบตง เทิดไท้ สมเด็จพระพันปีหลวง” 90 พรรษาพระมารดาแห่งไหมไทย
ค่ำวานนี้ (26มิ.ย.65)ที่ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์เทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต เป็นประธานเปิดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทย  “วีถีไทย  วิถีเบตง เทิดไท้ สมเด็จพระพันปีหลวง”  ภายใต้งานของดีเมืองเบตงและงานกิ่งกาชาด อำเภอเบตงประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม


พระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม  พุทธศักราช 2565 และเป็นการสืบสาน ต่อยอด พระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เรื่องส่งเสริมเรื่องผ้าไทย พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้ ตระหนักเห็นคุณค่าผ้าไทยและร่วมอนุรักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงสืบต่อไป   และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดรวมกลุ่มสามารถประกอบอาชีพผลิตผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของอำเภอเบตงได้ ต่อยอดสร้างรายได้ มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีได้ต่อไปในอนาคต   
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต กล่าวว่า กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทย  “วิถีไทย วิถีเบตง เทิดไท้ สมเดจ็พระพันปีหลวง” ในงานของดีเมืองเบตงและงาน กิ่งกาชาดอำเภอเบตงประจำปี 2565  ในวันนี้  ทำให้ได้เห็นความตั้งใจของทุกภาคส่วน ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมความสามัคคีจัดงานขึ้น    นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง  ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องที่ชนบท  พระองค์ได้ ทอดพระเนตรเห็นสตรีชาวบ้านนุ่งผ้าพื้นถิ่น จึงทรงประทับใจในความงามของผ้า   พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เกี่ยวข้องเรื่องผ้าไทยจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย  โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ อนุรักษ์ผ้าไทยที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่น  เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชน เป็นอาชีพเสริม แก่ประชาชน  นอกจากนี้  พระองค์ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้น เพื่อเป็น สถานที่รวบรวมองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ประกอบอาชีพผลิตผ้าไทย     เนื่องในโอกาสมหามลคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2565  จึงขอให้ทุกท่านแสดงความ จงรักภักดี และสืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยต่อไป และ ขอให้การจัดกิจกรรมในวันนี้  กำหนดเป็นวาระสำคัญให้มีการแต่งกายผ้าไทย  จัดตั้งกลุ่ม ผลิตผ้าไทยที่เป็นผ้าลายเบตงได้ในอนาคต  ก่อให้เกิดดีทั้งเรื่องการอนุรักษ์ผ้าไทยและการมี รายได้แก่ประชาชน  
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ได้มีข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทย รวม 30 คู่ ในโอกาสนี้  เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและร่วมรับชมกิจกรรมเดิน แฟชั่นไทย “วีถีไทยวิถีเบตง เทิดไท้ สมเด็จพระพันปีหลวง”
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา  โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” คว้ารางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022” รางวัลสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2565 ในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ