วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สภ.เขาพนม..การร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดฯ สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 33
   วันที่ 9 มิ.ย.65 พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์ ผกก.สภ.เขาพนม/ที่ปรึกษาฯ/รองประธานคณะอนุกรรมาธิการการบำบัดรักษาฯ ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการฯผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ซึ่งจัดการประชุม ณ ห้องประชุม N 410 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กทม. โดย พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ/ประธานการประชุมฯ ดังนี้    -พิจารณาแผนและมาตรการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรณีมีบุคคลบุกรุกเข้าไปในพื้นที่หวงห้ามภายในเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องจากมีอาการหลอนจากการเสพยาเสพติด โดยเชิญ ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและผู้แทน/เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง
   -พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมอง EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่ปฐมวัย  โดย พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา โฆษกคณะกรรมาธิการฯ/ประธานคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมอง EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่ปฐมวัย บรรยายสรุปผลการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ 4 แห่ง 4 จังหวัด ต่อที่ประชุม
  ที่ประชุมได้มีมตินัดประชุมคณะกรรมาธิการฯ ครั้งต่อไปในวันที่ 16 มิ.ย.65 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 410 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กทม. เพื่อพิจารณาร่างรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ
   พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์
   กรรมาธิการฯ/ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯโพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ