วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

โรงเรียนบ้านเกาะปู รับมอบหนังสือ 1,000 เล่ม พร้อมชั้นวางจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)


////วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเกาะปู อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานรับมอบหนังสือ 1,000 เล่ม พร้อมชั้นวาง จากตัวแทนบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตามโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข”  ให้กับโรงเรียนบ้านเกาะปู  โดยมีนายยุทธนา  คลองยวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปู  ร่วมรับมอบ  และผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอเหนือคลอง  ร่วมเป็นสักขีพยาน  

  นายสพล   ชูทอง กล่าวว่า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ผสานความร่วมมือกับ บริษัท อัมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) และเครือข่ายพันธมิตร ร่วมกันสรรค์สร้างกิจกรรมรักการอ่าน ผ่านโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” โดยการมอบหนังสือ 1,000 เล่ม พร้อมชั้นวาง ให้กับโรงเรียนและเยาวชนไทยทั่วประเทศ ได้มีโอกาสอ่านหนังสือที่ดีมีคุณภาพ และเหมะสมกับทุกช่วงวัยในทุก ๆ วัน  ในส่วนของจังหวัดกระบี่ได้มอบให้กับโรงเรียนบ้านเกาะปู  อำเภอเหนือคลอง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นพื้นที่เกาะ และเป็นโรงเรียนพื้นที่พิเศษ  โดยหนังสือที่มอบประกอบด้วย หนังสือชุดการ์ตูนความรู้ หนังสือเด็กเล็ก ท่องเที่ยว ศาสนา/ปรัชญา ภาษาต่าง ๆ วรรณกรรม นวนิยาย กวีนิพนธ์ พระราชนิพนธ์ สารคดี  และสุขภาพ เป็นต้น  เพื่อให้การอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยพัฒนาการในการศึกษาเล่าเรียน การคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต  ครู และนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันไปพร้อมกับการเรียนรู้ ซึมซับ ความมหัศจรรย์ของการอ่าน  เพื่อที่จะเติบโตขึ้นเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป   โดยโครงการฯ ได้สนับสนุนให้โรงเรียนจัดตั้งชมรม “รักการอ่าน”   และให้มีการอ่านหนังสือวันละ 15 นาที ในโรงเรียนทุกวัน  นอกจากนี้ โครงการฯ ยังนำบุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการ ซึ่งเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการเป็นนักอ่าน  มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ  เห็นประโยชน์และความสำคัญของการอ่านอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อสายธารศรัทธา ลงพื้นที่มอบโลงศพบริจาคแก่วัดที่ขาดแคลนภาคอีสาน และภาคใต้ รวม 5 จังหวัด

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อสายธารศรัทธา ลงพื้นที่มอบโลงศพบริจาคแก่วัดที่ขาดแคลนภาคอีสาน และภาคใต้ รวม 5 จังหวัด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ