วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพฯ ร่วม มูลนิธิสว่างหัวหินฯ มอบข้าวสารอาหารแห้ง แก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิด19
13 มิ.ย. 65 ณ มูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งได้รับการสนับสนุนสิ่งของจาก มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กทม. ร่วมกับ มูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน

นายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รก.หน.แผนกสาธารณภัย มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง กทม. กล่าวว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศล ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา 112 ปี มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขแก่เพื่อนมนุษย์ ทั้งทางด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ  โดยนำเครื่องอุปโภค-บริโภค มาแจกจ่ายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งในวันนี้ ได้กำหนดแจกจำนวน 300 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) แจกจ่ายให้กับ บุคคลในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน อบต.ทับใต้ และ อบต.หินเหล็กไฟ 

โดยมีคุณอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน นายกิตติ เฟื่องฟู เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน คุณป๋อเว้ง แซ่ก๊วย ประธานมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน คณะกรรมการมูลนิธิฯ ปลัดอำเภอหัวหิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สท.เมืองหัวหิน ร่วมแจกจ่ายมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในครั้งนี้ด้วย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

#ตรัง ช้างแสนรู้ 4 เชือก ร่วมเคารพศพ ตระกูล ที่เคยมาทำคอกช้าง ที่บ้านดินอุดม ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ จนจับช้างเผือกได้คือ "ช้างเผือกพล...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ