วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบพิธีปลงผมนาค พิธีมอบผ้าไตร-บรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
    วันนี้ (25 ก.ค.65) เวลา 13.00 น. ที่วิหารคด วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีปลงผมนาค พิธีมอบผ้าไตร และพิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมพิธี
เนื่องด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 รัฐบาล โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อให้ประชาชนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้มีส่วนร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกำหนดจัดบรรพชาอุปสมบทพร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน 910 รูป ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2565 รวมระยะเวลา 20 วัน
ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้สมัครเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ จากส่วนราชการ หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา จำนวน 6 คน และเมื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้อุปสมบท ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เสร็จเรียบร้อยแล้ว พระภิกษุในโครงการฯ ทุกรูปจะได้เข้าศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ วัดไชนาวาส ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรณบุรี
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ