วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีมอบส่งบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (18 ก.ค.65) ที่บ้านเลขที่ 160/1 ม.2 ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา (9 ตำบล 9 หลัง) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีแสดงความยินดีกับนางพรพรรณ ทวนทอง ที่ได้รับโอกาสจากโครงการฯ อันเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงถึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เงื่อนไขสำคัญในการคัดเลือกครอบครัวผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากโครงการนี้ คือ ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี ประกอบสัมมาอาชีพ ไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้นำท้องที่และท้องถิ่นว่ามีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วน จึงขอให้รักษาคุณงามความดีที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับโอกาสที่ได้รับในครั้งนี้ โดยขอให้ตอบแทนช่วยเหลือชุมชนและสังคมตามโอกาสที่สมควร
สำหรับตำบลมดแดง โดยความเห็นชอบร่วมกันของผู้นำท้องที่ - ท้องถิ่น ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล ได้พิจารณาคัดเลือกครัวเรือนของนางพรพรรณ ทวนทอง ในการซ่อมแซม/สร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยโดยสมาชิกในครัวเรือน ได้รับการรับรองความประพฤติจากผู้นำท้องที่ - ท้องถิ่น ว่าสมควรได้รับความช่วยเหลือ การดำเนินการซ่อมแซม /ก่อสร้างบ้านตามโครงการฯดังกล่าว
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท   ​​ตามที่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ