วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิว

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565
     นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานีครั้งที่ 18/2565 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 7 โรงพยาบาลปทุมธานี
     พล.ต.ท.คำรณวิทย์  ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย  นางสาวพัชร์อริญ  หลีนวรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการประชุม
     ตามที่ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่ม
มากขึ้น จังหวัดปทุมธานีพบผู้ป่วยยืนยันจำนวนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยเฉพาะหลังจากเปิดการเรียนการสอนพบการติดเชื้อเป็นลักษณะ Small Wave จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการให้บริการรักษาพยาบาลเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ในประชุมจึงได้ร่วมวางแผนการปรับให้บริการผู้ป่วยโควิดสู่โรคประจำถิ่นจังหวัดปทุมธานี โดยเเบ่งออกเป็น 2  กลยุทธ์ ได้เเก่
1.ให้ทุกหน่วยบริการ ปรับปรุงระบบการเข้าถึง paxlovid และmonofilavir ได้อย่างรวดเร็ว และง่าย
2.รวมเตียงสำหรับผู้ที่ต้องแอดมิทได้แก่ ผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะชักจากโควิด หญิงตั้งครรภ์ กลุ่มผู้มีออกซิเจนน้อยกว่า 94 และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับยา remdesivir
เตรียมรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่อไป
นายวีรวิทย์ กุลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ