วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

บ่ายวันนี้ (20 ก.ค. 2565) เวลา 13.30 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องวางแผนการจัดการขยะจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อให้เป็นพลังงาน และการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ณ ห้องประชุมบริษัทอู่ทอง พลาสม่า เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

#เรียบง่ายไปด้วยกันสุพรรณบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ