วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

pc จับมือ irpc เปิดคลังน้ำมันร่วม เพิ่มศักยภาพด้านน้ำมัน ให้เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว และโลจิสติก เชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน รองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ

ผู้บริหาร บ.ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ,บ.พีซี สยามกรุ๊ป  นำนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ฯ พร้อมตัวแทนภาครัฐและเอกชน เข้าเยี่ยมชมคลังน้ำมันขนาด 50 ล้านลิตร ที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่าง บ.ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กับ บ.พีซี สยามกรุ๊ป


นางสาววนิดา อุทัยสมนภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพาณิชยกิจ และการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า คลังน้ำมันแห่งนี้เป็น แห่งที่ 6 ของบริษัท ซึ่งมองว่าจังหวัดสุราษฎร์ฯ เป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว ศูนย์กลางโลจิสจิต เชื่อมโยงอ่าวไทย อันดามัน มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หากเพิ่มคลังน้ำมันในพื้นที่จะสามารถลดต้นทุนขนส่ง

ด้าน นายพรชัย เหลืองกำธร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท pc สยามกรุ๊ป เปิดเผยว่า เดิม pc มีศักยภาพในการจุน้ำมันได้กว่า 20 ล้านลิตร จ่ายนำ้มันได้วันละ 2 ล้านลิตร และเมื่อจับมือกับ irpc จะสามารถเพิ่มการบรรจุน้ำมันเป็น 50 ล้านลิตร และเมื่อมี irpc จะทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาน้ำมันที่เป็นธรรม ผู้ซื้อน้ำมันในภาคธุรกิจต่างๆในพื้นที่จะสามารถเลือกซื้อน้ำมันในราคาที่ถูกที่สุดในแต่ละวันได้
สำหรับคลังน้ำมัน พี.ซี.สยาม แห่งนี้ เป็นคลังน้ำมันที่ครบวงจร ประกอบด้วย ท่าเรือ ถังเก็บบรรจุภัณฑ์น้ำมันดีเซล  ถังเก็บบรรจุภัณฑ์น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และระบบการจ่ายน้ำมันทางรถที่มีประสิทธิภาพ และผ่านการพิจารณาจากกรมธุรกิจพลังงาน ถือได้ว่าเป็นคลังยุทธศาสตร์แห่งหนึ่งใน จ.สุราษฎร์ธานี  

โดยคาดว่าคลังน้ำมันร่วมพี.ซี.สยาม และไออาร์พีซี จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคง และความแข็งแกร่งด้านพลังงาน สามารถรองรับความต้องการใช้พลังงานของภาคการขนส่ง และคมนาคม ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ และเสริมสร้างเสถียรภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฏร์ธานีและภาคใต้ยิ่งขึ้นไป
////สิทธิเณศ  เห้งทับโพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ