วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายประจวบ เจี้ยงยี่ ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง นายวรพงษ สาระรัตน์ และองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ุกุ้งก้ามกรามลงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำอูน ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจังหวัดสกลนคร โดยได้รับงบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565 ดังนี้


1. บริเวณท่าน้ำหาดสวนหินบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 3,000,000 ตัว 
2. บริเวณท่าน้ำบ้านนาเชือก หมู่ที่ 9 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 2,000,000 ตัว
โดยมีผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายอำเภอท้องที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ผู้นำชุมชน นักเรียน เยาวชน และชุมชนชาวประมง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำอูน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบอ่างเก็บน้ำต่อไปโพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ