วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

๒๐ ก.ค ๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ONSITE ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ตามแผนงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างชุมชนและองค์กรรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  









โดยมี นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร ประธานคณะทำงานภาคประชาชน สมาคมผู้ค้าปลีก พร้อมด้วยผู้แทนคณะทำงาน ๓๗ องค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน อาทิ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , สมาคมสื่อช่อสะอาด , สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , สมาคมคุ้มครองผู้บริโภค , สมาคมตลาดสดไทย , กสทช. , สมาพันธุ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ , สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย , อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครฯ , สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สมาคมผู้พิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) , สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยฯลฯ ร่วมประชุมฯ เพื่อขับเคลื่อนงานการคุ้มครองผู้บริโภคจากภาคีเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องในรูปแบบของคณะทำงานภาคประชาชน ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๑ ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
/////เจนกิจ นัดไธสง สวทท.๖๘ รายงาน




โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 7 ธันวาคม 2566  นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมโครงการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและสุขภาพจิ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ