วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เช้าวันนี้ (19 ก.ค.2565) เวลา 09.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
 กล่าวให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษกับคณะผู้เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ในการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี

ณ ห้องประชุมขุนไกร โรงแรมสองพันบุรี อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี

#เรียบง่ายไปด้วยกันสุพรรณบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ