วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล #รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
เป็นประธานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ณ วัดนิเวศน์ธรรมาราม (วัดวังยายหุ่น) หมู่ที่ 5 ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565
- ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน ได้แก่ โครงการ กข.คจ บ้านวังพระนอน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
- ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ชาย) ได้แก่ นายสมศักดิ์ บุญประเสริฐ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
- ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (หญิง) ได้แก่ นางสาวสุชาดา พันธ์ปาน หมู่ที่ 9 ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
- ประเภทตำบลเข้มแข็ง "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ได้แก่ ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
(หน่วยงาน : #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี)
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ