วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สมาคมนักวิทยุโทรทัศน์ฯ ร่วมงานมอบรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564

25 สิงหาคม 2565 สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวทท.) โดย คุณจินตนา ชูชาติ พร้อมด้วยคุณสุพิชญาณ์ สุธาค่า (น้ำผึ้ง พรพระเยา) กรรมการสมาคมฯ ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “Sustainable with Moral : อยู่รอด อยู่ร่วม สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน” ในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ และร่วมพิธีมอบรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อมวลชน บุคคล ชุมชน และองค์กร จากทั่วประเทศ และชมนิทรรศการ Hall of fame สื่อ บุคคล องค์กรและชุมชนต้นแบบที่ได้รับรางวัลกว่า 200 บุคคล/ผลงาน ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
.โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ให้เกียรติเป็นประธานฯ วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริมและพัฒนาให้สังคมไทยมีคุณธรรมทุกภาคส่วน จากภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ผู้บริหาร และผู้แทนภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม เข้าร่วมฯ

เจนกิจ  นัดไธสง สวทท.68 รายงาน
โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ