วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สภ.เขาพนม รายงานการลงพื้นที่ขับเคลื่อน “โครงการชุมชนยั่งยืน" และต้อนรับคณะวิจัย/ผู้แทน ปปส.สำนักนายกฯ อาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ จ.พิษณุโลก  
   วันที่ 24 ส.ค.65 เวลา 14.00 น. ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์ ผกก.สภ.เขาพนม, พ.ต.ท.ชำลอง เมืองกาญจน์ รอง ผกก.ป./หน.ชป.ชุมชนยั่งยืน, พ.ต.ท.มนัสชัย กำลังมาก สวป., พร้อม ชป.ชุมชนยั่งยืน และ สายตรวจ ต.พรุเตียว ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการชุมชนยั่งยืน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านควนออก ม.6 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 

   ร่วมกับนายตรีรัตน์ ราชกิจจา ผญบ.บ้านควนออก, คณะกรรมการหมู่บ้าน, คณะแม่บ้าน/อสม./คณะกรรมการประจำคุ้มต่างๆ, ผู้แทน อบต.พรุเตียว, นางโสภา ทวีแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.เขาพนม, และผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติด มีญาติๆของผู้ร่วมโครงการฯเข้าร่วมสังเกตการณ์ 
   ร่วมให้การต้อนรับคณะวิจัย/ผู้แทน ปปส.สำนักนายกฯ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ.พิษณุโลก ดังนี้ รศ.ดร.ภัทรพล มากมี, นายประสิทธิ์ เนียมกำเนิด, นายจำลอง ทองสมบูรณ์ และนายสุทัศน์ ทับจาก ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้เสพยาเสพติดตามโครงการชุมชนยั่งยืนของบ้านควนออก ม.6 ต.พรุเตียว 
   ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีและรับการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะทุกวันพุธทุกๆสัปดาห์ เพื่อให้ผู้หลงผิดกลับตัวกลับใจ ลด ละและเลิกยุ่งเกี่ยวยาเสพติดตลอดไป 
   พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์
   ผกก.สภ.เขาพนม จ.กระบี่

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ