วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีจัดโครงการ สพม.สุพรรณบุรี วิถีไทย Season 1

วันนี้ (1 ส.ค.65) ที่หอประชุมศิลปอาชา โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นายชูชีพ พงษ์ไขย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิด "โครงการ สพม.สุพรรณบุรี วิถีไทย Season 1" พร้อมกล่าวชื่นชม ในการเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แนวใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ตลอดจน ได้บูรณาการนโยบายของจังหวัดสุพรรณบุรี ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสุพรรณบุรี มาหลอมรวมเป็นนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ภายใต้คำขวัญที่ว่า "สพม.สุพรรณบุรี วิถีไทย วิถีใหม่ ก้าวไกลสู่สากล" เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา พร้อมทั้งปลูกฝังเยาวชนให้มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นสุพรรณบุรี ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจน ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยพื้นบ้านสุพรรณบุรี ให้ก้าวไกล ไปสู่สากลสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการ สพม.สุพรรณบุรี วิถีไทย Season 1 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตาม จุดเน้นตามนโยบายขับเคลื่อนวาระเร่งด่วน (Quick Win) นโยบายเร่งด่วน สพฐ. POLICY 2565 และบูรณาการกับนโยบายของจังหวัดสุพรรณบุรี /เพื่อส่งเสริมการดำเนินการตาม จุดเน้นตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ด้านสุพรรณบุรี วิถีไทย และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสุพรรณบุรี/ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางวิชาการด้านภาษาไทย ด้านศิลปะ และด้านสังคมศึกษา และเพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถทางวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้กับการขับเคลื่อน วิถีไทย สพม. สุพรรณบุรี Season 1 โดยมีนักเรียน ครู ในสังกัด สพม.สุพรรณบุรี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความสามารถทางวิชาการ จำนวน 32 แห่ง 
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ผสานความรู้ ในด้าน พัฒนาทักษะอาชีพ ,รักษ์สุพรรณ ,พระเครื่องเมืองสุพรรณฯ,ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพลงเกี่ยวข้าว, ประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี, ทักษะอาชีพผ้าทอมือ(ตีนจก) + เครื่องเบญจรงค์, ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสุพรรณบุรี ลาวโซ่ง ไทยทรงดำ, ผลงานวิชาการการสอนเชิงรุก Active Learning , พัฒนาการกฎหมายไทยอดีต-ปัจจุบัน, แสดงภาพวาด วิถีไทยในสุพรรณฯ , การเสวนาวิชาการ และ กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูประวัติศาสตร์ ด้วยรูปแบบออนไลน์
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

#ตรัง ช้างแสนรู้ 4 เชือก ร่วมเคารพศพ ตระกูล ที่เคยมาทำคอกช้าง ที่บ้านดินอุดม ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ จนจับช้างเผือกได้คือ "ช้างเผือกพล...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ