วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พรพมหากษัตริย์ และเปิดอาคารแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

วันนี้ (11 ส.ค.65) เวลา 18.30 น. ที่สระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ ตำบลสระแก้ว อำเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พรพมหากษัตริย์ และเปิดอาคารแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุครบ 90 พรรษา ในปี พ.ศ. 2565 ตลอดจนเป็นการฟื้นฟูและทำนุบำรุงแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี 
นายสุทัศน์ ด่านตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสด็จ กล่าวว่า ในพระราชพิธีบรมราชาภิษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2562 จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำ จากสระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ เพื่อประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องจากสระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ ได้แก่ สระแก้ว สระคา สระยมนา และสระเกษ เป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี กรมศิลปากร จึงได้อนุญาตปลูกสร้างอาคารทรงไทยขึ้นทดแทนอาคารทรงจีนหลังเดิมให้มีความกลมกลืนกับพื้นที่โบราณสถาน และใช้ประโยชน์เป็นศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ ซึ่งโครงการก่อสร้างอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564
โดยงานวันนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และการจำหน่ายสินค้าของดีเมืองสุพรรณบุรี รวมทั้งมีการแสดง ของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ ในชื่อ "รำวงสุพรรณบุรี" การแสดงจตุรวารีศรีสุพรรณ ซึ่งเนื้อหาคำร้องเกี่ยวกับประวัติสระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ และการแสดงโขน ตอน ถวายลิง ยกรบ
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ