วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี
 วันนี้ (23 ส.ค.65) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
  นายเจริญ ชื้อตระกูล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2565 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ รายงานผลการประชุมแบบไม่เป็นทางการและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมทั้งพิจารณารายงานการลงพื้นที่สอดส่องแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมประชุม
 ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 ได้ให้นโยบายในการลงพื้นที่สอดส่องแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เน้นให้นำหลักธรรมาธิบาลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนในชุมชนของจังหวัดปทุมธานี
นายวีรวิทย์ กุลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ