วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

22 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประธานประชุมชี้แจงภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบและการประสานการปฏิบัติ ติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินถล่มในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้คำสั่งศูนย์บัญชาการ เหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2565

ณ ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

#เรียบง่ายไปด้วยกันสุพรรณบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดการประชุมครั้งที่ 2/2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จัดการประชุมครั้งที่ 2/2565  ในวันอาทิตย์ที่ 25 กัน...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ